Chương Trình Học

Cung cấp chương trình cho cả học sinh
trong nước và quốc tế từ bậc Mẫu giáo đến
Dự bị Đại Học

Con đường học vấn

Trường Quốc tế Singapore được chứng nhận:

 • là Trung tâm Giáo dục Quốc tế Cambridge được phép giảng dạy, tổ chức đánh giá Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE) và Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS và A.
 • giảng dạy Chương trình Chứng chỉ Quốc tế Bậc 3 Dự bị Đại học NCC – International Foundation Diploma for Higher Education Studies (L3IFDHES)
 • bởi một trong sáu cơ quan kiểm định ở Hoa Kỳ, có vai trò kiểm định các trường đại học, trường học và cao đẳng công lập và tư thục ở Hoa Kỳ, cũng như các khu vực pháp lý khác, bao gồm một số địa điểm tại Châu Á
 • Mục tiêu học tập

  Mục tiêu học tập

  Mục tiêu học tập xác định những tiêu chí về kiến thức và kỹ năng mỗi học sinh cần biết được, hiểu được và có thể thực hiện được vào thời điểm các em hoàn thành con đường học vấn tại Trường Quốc tế Singapore.

  Đọc thêm

 • Chương trình Quốc tế

  Chương trình Quốc tế

  • Tiếng Anh giảng dạy chuyên sâu
  • Giảng dạy môn tiếng Hoa
  • Phát triển các kỹ năng mềm thiết yếu cho học sinh thông qua chương trình và phương pháp giảng dạy tiên tiến quốc tế
  • Các phương pháp học trực tuyến được đưa vào giảng dạy tại tất cả các bậc học.
  • Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE), Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS và A và Chương trình Chứng chỉ Quốc tế Bậc 3 Dự bị Đại học NCC – International Foundation Diploma for Higher Education Studies (L3IFDHES)

  Đọc thêm

 • Chương trình Song ngữ

  Chương trình Song ngữ

  • Tiếng Anh giảng dạy chuyên sâu
  • Giảng dạy môn học tiếng Việt và tiếng Hoa
  • Phát triển các kỹ năng mềm thiết yếu cho học sinh thông qua chương trình và phương pháp giảng dạy tiên tiến quốc tế
  • Các phương pháp học trực tuyến được đưa vào giảng dạy tại tất cả các bậc học.
  • Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE), Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS và A và Chương trình Chứng chỉ Quốc tế Bậc 3 Dự bị Đại học NCC – International Foundation Diploma for Higher Education Studies (L3IFDHES)

  Đọc thêm

 • Kiểm tra, Đánh giá

  Kiểm tra, Đánh giá

  Đánh giá là một phần thiết yếu của hoạt động dạy và học tại Trường Quốc tế Singapore và được xem như một nhân tố không thể thiếu của chu trình giảng dạy.

  Các thủ tục và quy trình đánh giá có thể thay đổi tùy theo cấp lớp, môn học và mục đích đánh giá. Việc đánh giá được sử dụng để giám sát và nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường Quốc tế Singapore.

  Đọc thêm