Chương trình Quốc tế

Các lớp học bậc mẫu giáo theo Chương trình Quốc tế được giảng dạy bằng Tiếng Anh bởi giáo viên nước ngoài với sự trợ giúp từ giáo viên VIệt Nam. Quy mô các lớp học bậc mẫu giáo theo Chương trình Quốc tế được giữ ở mức nhỏ và dao động từ tối đa 12 học sinh / lớp ở cấp Nhà trẻ đến 25 học sinh / lớp ở cấp Dự bị tiểu học.

Hệ thống Trường Quốc tế Singapore cung cấp Chương trình Quốc tế từ Lớp 1 đến Lớp 12 và mỗi lớp có tối đa 25 học sinh. Chương trình học từ Lớp 1 đến Lớp 8 bao gồm các môn học theo tiêu chuẩn Singapore gồm có Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Khoa học Xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật và Thủ công, Công nghệ Thông tin, và Giáo dục Thể chất. Chương trình Quốc tế cũng bao gồm các tiết học STEM mỗi tuần, chú trọng các kiến thức về robot và lập trình. Các môn học được giảng dạy bằng Tiếng Anh bởi giáo viên nước ngoài. Ngoài ra, học sinh được học tiếng Trung Quốc và tại một số học xá các em có thể lựa chọn học tiếng Việt. Vào cuối năm lớp 6, học sinh sẽ tham gia kỳ thi cuối bậc Tiểu học và nhận chứng chỉ cấp tại Singapore.

Ở Lớp 9 và Lớp 10, học sinh sẽ hoàn thành hai (2) năm Chứng chỉ Trung học Quốc tế Cambridge IGCSE với các môn chính bao gồm Tiếng Anh, Toán, Khoa học Tích hợp, Kinh Doanh, và Viễn cảnh Toàn cầu. Các môn tự chọn bao gồm Công nghệ Thông tin và Giáo dục Thể chất. Học sinh sẽ tham gia kỳ thi Trung học Quốc tế IGCSE vào cuối năm lớp 10 và sẽ được cấp Chứng chỉ Trung học Quốc tế IGCSE của Cambridge.

Sau đó, học sinh có 2 lựa chọn cho cấp học tiếp theo: (i) Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS năm Lớp 11 và Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ A Lớp 12 hoặc (ii) chương trình Chứng chỉ Quốc tế Bậc 3 Dự bị Đại học NCC, chương trình một năm với sáu (6) lựa chọn chuyên ngành chính bao gồm Kinh doanh, Máy tính, Tài chính Nâng cao, Kỹ thuật, Kỹ thuật hóa học và Khoa học sức khỏe.

Học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 12 còn được giảng dạy Chương trình Tiếng Anh DynEd, một hệ thống khóa học tiêng Anh nhằm hỗ trợ và tăng cường năng lực tiếng Anh của học sinh thông qua phần mềm học tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế.