Chương trình Song ngữ

Chương trình Song ngữ được thiết kế đặc biệt dành cho học sinh Việt Nam. Thông qua chương trình hợp tác này, học sinh sẽ được học các môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam từ Lớp 1 đến Lớp 5 và một số môn học chính của Chương trình Quốc tế.

Chương trình Song ngữ được cung cấp bởi chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Tiểu học, THCS Việt Nam Singapore và Trường Quốc tế Singapore.

 • Các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
 • Tập trung phát triển các kỹ năng tiếng Anh (Tiếng Anh theo giáo trình Singapore và Chương trình Tiếng Anh Tăng cường)
 • Tiếng Hoa được đưa vào chương trình giảng dạy
 • Các kỹ năng mềm quan trọng được xây dựng thông qua các môn học theo giáo trình Úc bao gồm kỹ năng hợp tác trong học tập, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu, tư duy phản biện, kỹ năng quản lý thời gian và các kỹ năng tự học.
 • Chương trình giáo dục đạo đức được áp dụng toàn trường nhằm phát triển các giá trị đạo đức và xây dựng những phẩm chất tốt
 • Kỹ năng về công nghệ thông tin và các phương pháp học trực tuyến được đưa vào giảng dạy trong tất cả các cấp lớp.
 • Bậc Mẫu giáo

  Bậc Mẫu giáo

  Chương trình học dành cho học sinh từ 3 đến 6 tuổi ở các lớp Mẫu giáo 1, Mẫu giáo 2 và Lớp Dự bị Tiểu học được giảng dạy bằng tiếng Anh trong một giáo trình có sự kết hợp hài hòa giữa các nội dung giảng dạy chính thống với các cơ hội trải nghiệm, kích thích trẻ tìm hiểu và đặt câu hỏi

  Chương trình học được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm 6 lĩnh vực học tập chính:

  • Hiểu biết về môi trường xung quanh
  • Tiếng Anh và các kỹ năng Ngôn ngữ
  • Làm quen với Số học
  • Phát triển các Kỹ năng Vận động
  • Nhận biết về Bản thân và Xã hội
  • Làm quen với Tin học
 • Bậc Tiểu học

  Bậc Tiểu học

  Các môn học từ lớp Một đến lớp Năm theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Singapore và Úc bao gồm:

  • Các môn học theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
  • Chương trình Tiếng Anh thông qua các môn học của giáo trình quốc tế như Tiếng Anh, Khoa học, Giáo dục Thể chất, Tin học, Nghệ thuật – được phát triển theo giáo trình của Singapore và một số nước phương Tây
  • Tiếng Hoa được đưa vào chương trình giảng dạy
 • Bậc Trung học Cơ sở

  Bậc Trung học Cơ sở

  Chương trình Trung học Cơ sở được cung cấp cho học sinh thông qua chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Trung học Cơ sở Việt Nam Singapore và Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens, Hà Nội

  Các môn học từ Lớp 6 đến Lớp 9 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Singapore và Úc bao gồm:

  • Các môn học theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
  • Chương trình Tiếng Anh thông qua các môn học của giáo trình quốc tế như Tiếng Anh, Khoa học, Giáo dục Thể chất, Tin học, Nghệ thuật – được phát triển theo giáo trình của Singapore và một số nước phương Tây
  • Chương trình Tiếng Anh Tăng cường – Được biên soạn theo chương trình của Úc giúp nâng cao các kỹ năng tiếng Anh học thuật
  • Tiếng Hoa được đưa vào chương trình giảng dạy

  Chương trình Song ngữ kết thúc ở cuối lớp Chín. Học sinh sẽ theo học Chương trình Quốc tế bắt đầu bằng Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE) và tiếp tục chọn học một trong hai chương trình Dự bị Đại học – Chương trình Chứng chỉ Đánh giá Toàn cầu (GAC) hoặc Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS/ A. Học sinh Việt Nam sẽ được học các môn Văn học và Việt Nam học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Bậc Trung học Phổ thông

  Bậc Trung học Phổ thông

  Chương trình Trung học Phổ thông được cung cấp cho học sinh tại cơ sở Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens, Hà Nội

  Trường Quốc tế Singapore được chứng nhận là Trung tâm Giáo dục Quốc tế Cambridge được cấp phép giảng dạy, tổ chức đánh giá Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE) và Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS và A. Trường cũng được chứng nhận là Trung tâm Khảo thí tổ chức Kỳ thi Đầu Vào các trường Đại học và Cao đẳng tại Mỹ (ACT).

  Trường Quốc tế Singapore cũng được cấp phép giảng dạy chương trình Chứng chỉ Đánh giá Toàn cầu – Chương trình Dự bị Đại học trong Hệ thống Văn Bằng Quốc gia Úc. Hiện tại, Trường Quốc tế Singapore đã được công nhận là ứng viên và đang tiếp tục hoàn tất quy trình kiểm định chất lượng của Hiệp hội các trường Phổ thông và Cao đẳng Miền Tây Hoa Kỳ (WASC).

  Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE)

  • Chương trình được giảng dạy trong 2 năm
  • Tiếng Anh (Ngôn ngữ Thứ nhất hoặc Ngôn ngữ Thứ hai), Toán học, Khoa học Tổng hợp, Tin học, Kinh tế học, Viễn cảnh Toàn cầu – theo Giáo trình Cambridge
  • Tiếng Hoa hoặc tiếng Việt
  • Chương trình Tiếng Anh Tăng cường – Được biên soạn theo giáo trình của Úc (giúp nâng cao các kỹ năng tiếng Anh học thuật)
  • Các môn học bắt buộc dành cho học sinh Việt Nam: Văn học Việt Nam, Lịch sử Việt Nam và Địa lý Việt Nam

  Chương trình Dự bị Đại học – Chứng chỉ Đánh giá Toàn cầu (GAC)

  • Chương trình được giảng dạy trong 1 năm
  • Học sinh tốt nghiệp GAC có thể nhập học tại các trường Đại học của nhiều nước trên toàn thế giới như Úc, Canada, Hoa Kỳ, Singapore, Anh, v..v…
  • GAC là Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế duy nhất cung cấp bài thi ACT (Bài thi Đầu vào các trường Đại Học và Cao đẳng tại Mỹ) như một phần trong chương trình học
  • Được công nhận là Chứng chỉ IV trong Hệ thống Văn Bằng Quốc gia Úc.
  • Các môn học bắt buộc dành cho học sinh Việt Nam: Văn học Việt Nam, Lịch sử Việt Nam và Địa lý Việt Nam

  Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS và A

  Cấp độ A

  • Được biên soạn bởi Đại học Cambridge đặc biệt dành cho học sinh quốc tế
  • Được công nhận rộng rãi trên thế giới (125 nước)
  • Học sinh có thể học Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS và A trong vòng 2 năm trước khi học đại học

  Cấp độ AS

  • Nội dung chương trình học Cấp độ AS bằng một nửa chương trình học Cấp độ A
  • Chương trình có thể được hoàn thành trong 1 năm
  • Học sinh được cấp chứng chỉ AS quốc tế khi hoàn tất khóa học

  Các môn học trong chương trình

  • Tiếng Anh Cấp độ AS
  • Toán học Cấp độ AS/A
  • Vật lý Cấp độ AS/A
  • Xã hội học Cấp độ AS/A
  • Kinh tế học Cấp độ AS/A
  • Văn học Anh (năm thứ 2) Cấp độ AS

  Các môn học bắt buộc dành cho học sinh Việt Nam: Văn học Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Địa lý Việt Nam