Chương trình Song ngữ

Các lớp học mẫu giáo được giảng dạy bằng Tiếng Anh bởi giáo viên Việt Nam. Ngoài ra trong một số tiết học trong ngày, học sinh được tiếp xúc thêm với các giáo viên nước ngoài. Quy mô các lớp học bậc mẫu giáo theo Chương trình Song ngữ được giữ ở mức nhỏ và dao động từ 18 đến 25 học sinh.

Hệ thống Trường Quốc tế Singapore cũng cung cấp Chương trình Song ngữ cho học sinh Việt Nam từ Lớp 1 đến Lớp 9 và mỗi lớp có tối đa 25 học sinh. Chương trinh Song ngữ kết hợp các môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và được giảng dạy bởi giáo viên Việt Nam có chuyên môn cùng một số môn học được chọn dựa trên giáo trình của Singapore và Cambridge được giảng dạy bởi giáo viên nước ngoài.

Sau khi hoàn thành Lớp 5, học sinh sẽ nhận được Chứng chỉ Hoàn thành chương trình Tiểu học cấp bởi nhà trường. Học sinh sẽ tham gia kỳ thi cuối bậc Tiểu học vào cuối Lớp 6 và sẽ nhận chứng chỉ cùng với kết quả của mình.

Sau khi hoàn thành Lớp 9, học sinh sẽ nhận được Chứng chỉ Hoàn thành chương trình Trung học cơ sở được cấp bởi Phòng Giáo dục và đào tạo địa phương. Học sinh cũng có thể lựa chọn học tiếp theo Chương trình Quốc tế và hướng tới chương trình Dự bị Đại học.

Các môn học quốc tế trong Chương trình Song ngữ bao gồm Tiếng Anh, Khoa học Xã hội, Viễn cảnh toàn cầu, Công nghệ Thông tin, và Âm nhạc được giảng dạy bằng Tiếng Anh bởi giáo viên nước ngoài. Các môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam bao gồm Tiếng Việt hoặc Văn học, Toán học, Giáo dục đạo đức, Khoa học, Nghệ thuật và Địa lý được giảng dạy bởi giáo viên Việt Nam.

Chương trình Song ngữ cũng bao gồm các tiết học STEM mỗi tuần, chú trọng kiến thức về robot và lập trình. Học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 9 được giảng dạy Chương trình Tiếng Anh DynEd, một hệ thống khóa học tiêng Anh nhằm hỗ trợ và tăng cường năng lực tiếng Anh của học sinh thông qua phần mềm học tiếng Anh tiêu chuẩn quốc tế.