Đội Ngũ Giáo Viên

 • Đội ngũ Quản lý

  Đội ngũ Quản lý

  photo

  Thầy GIKAS KONSTADINON

  HIỆU TRƯỞNG

  BẰNG CẤP

  • Thạc sĩ giáo dục
  Mustafa Fazal (1)

  Thầy MUSTAFA FAZAL

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Nghệ thuật
  • Chứng chỉ sau Đại Học về Giáo dục
 • Phụ trách Học vụ

  Phụ trách Học vụ

  Vu-Thi-Bich-Lien

  Cô VŨ THỊ BÍCH LIÊN

  PHỤ TRÁCH HỌC VỤ CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn
  • Chứng chỉ Hiệu trưởng Tiểu học
 • Giáo viên

  Giáo viên

  Tải xuống hồ sơ giáo viên trường Quốc tế Singapore tại Ciputra.

  Primary_Teacher_International

  Primary_Teacher_Integrated

  Primary_Teacher_Specialist