Monthly Archives: March 2019

Thư tháng Một – Hai năm 2019.

Kính gửi Quý Phụ huynh, Xin vui lòng mở tập tin đính kèm thư tháng Một và tháng Hai năm 2019. Tôi hy vọng Quý vị sẽ thích đọc các bản tin của trường Quốc tế Singapore tại Ciputra. Thư…

Continue reading »