Bản tin

Thư tháng Chín năm 2021

Kính gửi Quý Phụ huynh cùng các em học sinh, Nhà trường xin trân trọng gửi tới Quý Phụ huynh Thư tháng Chín năm 2021. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý vị đối…

Continue reading »

Thư tháng Ba năm 2021

Kính gửi Quý Phụ huynh, Nhà trường xin trân trọng gửi tới Quý Phụ huynh Thư tháng Ba năm 2021 trong tập tin đính kèm. Chúng tôi cảm kích sự quan tâm và ủng hộ của Quý vị đối với…

Continue reading »

Thư tháng Chín năm 2020

Dear Parents, Please find our school Newsletter for September attached. The year is already going so quickly. SIS@Ciputra appreciates your interest and support in all our activities.  On behalf of all the teachers and staff, best wishes to everyone for…

Continue reading »