Thành tích học tập của học sinh

Siah-Wee-Hao

Siah Wee Hao

Nhận Giải thưởng Học thuật, trao tặng cho học sinh có kết quả xuất sắc nhất 

Kavisha-Nallleah

Kavisha Nallleah

Nhận Giải thưởng Học thuật, trao tặng cho học sinh có kết quả học tập xuất sắc nhất 

Vu-Ha-Van

Vũ Hà Vân

Nhận Giải thưởng Học thuật, trao tặng cho học sinh có kết quả học tập xuất sắc nhất 

Nguyen-Khanh-Phuong

Nguyễn Khánh Phương

Nhận Giải thưởng Ngôi sao tương lai, trao tặng cho học sinh có thành tích tiến bộ vượt bậc trong học tập 

Nguyen-Ha-Bao-Khanh

 Nguyễn Hà Bảo Khanh

Nhận Giải thưởng Ngôi sao tương lai, trao tặng cho học sinh có thành tích tiến bộ vượt bậc trong học tập