Năm học 2020-2021

 • Cuộc sống học đường

  Chào mừng quay lại trường

  Chào mừng quay lại trường

  Lễ hội Trung Thu

  Lễ hội Trung Thu

  Lễ hội Halloween

  Lễ hội Halloween

  Ngày nhà giáo Việt Nam

  Teachers Day

  Hội chợ Giáng Sinh

  Christmas Fair

  Tết Hàn Thực

  Tết Hàn Thực

  STEM demo at SIS@Ciputra

  STEM demo at SIS@Ciputra

 • Các sự kiện đặc biệt

  OBV Y4

  OBV Y4

  OBV Y5

  OBV Y5

  OBV Y6

  OBV Y6