Thư tháng Một – Hai năm 2019.

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Xin vui lòng mở tập tin đính kèm thư tháng Một và tháng Hai năm 2019.
Tôi hy vọng Quý vị sẽ thích đọc các bản tin của trường Quốc tế Singapore tại Ciputra.
Thư tháng Một-tháng Hai năm 2019

Trân trọng,
Văn Phòng Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra