Newsletter September 2019

Dear Parents,
I would like to send you the SIS September Newsletter 2019. Please kindly find attached files for further information.
I hope you will enjoy reading what has been happening at our school.
Kind regards,
SIS Ciputra,
SIS CPT Newsletter Sep-EN
…………………………………………………………………………………………………………………
Kính gửi Quý phụ huynh,
Kính mời Quý vị đọc thư tháng Chín năm 2019 trong tập tin đính kèm.
Tôi hi vọng Quý vị sẽ yêu thích những hoạt động đang diễn ra tại trường chúng tôi.
Trân trọng,
Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra,
Thư tháng Chín năm 2019 – VN