Newsletter April – May, 2019

Dear Parents,
Please find attached our April-May Newsletter 2019.
I hope you enjoy reading all the interesting things your children are experiencing at SIS Ciputra.
Have a lovely evening!

Yours sincerely,

Management SIS @ Ciputra
………………………………………………………………………………………………………………………
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Xin vui lòng mở tập tin đính kèm thư tháng Tư, tháng Năm năm 2019.
Tôi hy vọng Quý vị sẽ thích đọc các bản tin của trường Quốc tế Singapore tại Ciputra.
Chúc Quý vị một buổi tối vui vẻ!
Trân trọng,
Văn Phòng Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra

Newsletter April-May 2019 – EN

Thư Tháng Tư -Tháng Năm năm 2019 -VN