Tin tức

HỘI NGHỊ HIỆU TRƯỞNG TOÀN HỆ THỐNG: SÁNG KIẾN VÀ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC

Hội nghị Hiệu trưởng của các trường trong hệ thống KinderWorld được tổ chức định kì một năm hai lần. Sự kiện có sự tham gia của tất cả Hiệu trưởng các trường KIK và SIS.  Buổi họp này là…

Continue reading »