Học sinh ưu tú của tháng 9 – 2020

Lễ trao giải Học sinh xuất sắc của tháng đã được chúng tôi truyền trực tiếp đến các lớp học
Mặc dù tất cả chúng tôi không thể gặp nhau trong buổi lễ sinh hoạt do các hạn chế của COVID-19, nhưng chương trình của chúng tôi vẫn “tiếp tục được thực hiện”.
Tiến sĩ Noel và Mr John (Teams Master of Ceremonies) đã cùng trao Chứng chỉ cho các bạn học sinh ưu tú.
Giờ đây, tất cả học sinh ưu tú của tháng đã được vinh danh trên Bảng Danh dự của Trường.
Các học sinh ưu tú của tháng 9 đã làm rất tốt·