Năm học 2018-2019

 • Các hoạt động chính của trường

  Chào mừng quay lại trường SIS@Ciputra

  Chào mừng quay lại trường SIS@Ciputra

  Lễ hội Trung Thu

  Lễ hội Trung Thu

  Halloween

  Halloween

  STEM

  STEM

  Lễ hội Giáng Sinh

  Lễ hội Giáng Sinh

  Tết

  TET

  Ngày quốc tế trẻ em SIS@Ciputra

  Concert - Planet Earth

  Ngày Quốc Tế

  Lễ tốt nghiệp của học sinh lớp 5 song ngữ và lớp 6 quốc tế

 • Các hoạt động đặc biệt

  Chụp ảnh cùng ông già Noel

  SANTA PHOTOS

  Bóng đá và bóng rổ SIS@Ciputra