Thư Tháng Tám 2019

Dear Parents,

We would like to send you the SIS Newsletter August 2019. Kindly find the attached for further information. We hope you all enjoy reading it!

SIS CPT Newsletter Aug 2019 – EN

Yours sincerely,

SIS Ciputra

——————————————————————————————————————————–

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Nhà trường xin gửi tới Quý Phụ huynh thư tháng Tám năm 2019. Xin vui lòng mở tập tin đính kèm để biết thêm chi tiết. Rất mong nhận được sự đón đọc của tất cả Quý vị!

Thư tháng Tám năm 2019 – VN

Trân trọng,

Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra